12%-
12%- قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,850,000 تومان است.